terça-feira, 22 de novembro de 2011

Quintas de Cinema, novembro-decembro

Todas as quintas feiras no Fresco, projecçom ás 21 horas.

Filmes e documentais con contidos sociais. Ao remate poidera xurdir o debate.


quinta-feira, 29 de setembro de 2011

Reunión fundacional de asociación antiprohibicionista

Primeira reunión de cara á fundación dunha asociación antiprohibicionista en Ponteareas.

Orde do día:

- debate sobre a necesidade desta asociación en Ponteareas.
- debate sobre o formato da asociación, clube de consumidores, activismo, servizos a prestar.
- nome da asociación
- debate dos estatutos
- de seren aprobados uns estatutos, elección de cargos directivos. de non seren aprobados, convocatoria de seguinte reunión.
- varios

Un modelo de estatutos que adaptaremos ao resultado dos debates:
http://clubegalego.blogspot.com/2009/04/papeles-para-el-debate-estatutos.html

A guía da Federación de asociacións cannábicas para o establecemento de clubes de consumidores:
http://uploading.com/files/get/5b88m585/

Evento de facebook:
http://www.facebook.com/event.php?eid=270721439627187